Het bestuur

Het bestuur van de club

Op 29 maart 2013 is de Stichting De Deauco's opgericht. Deze stichting heeft als doel het beheren en in stand houden van de Honda Deauville Club. 

De Stichting beoogt haar doel onder andere te bereiken door:

  • Voor de HDC op te treden als bestuur.
  • Namens de HDC op te treden als rechtspersoon.
  • Het onderhouden en beheren van de in gebruik zijnde media van de HDC.
  • Het organiseren van evenementen en toerritten voor de HDC.
  • Het opzetten en aansturen van werkcommissies t.b.v.de HDC (indien nodig).

Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's.

Dit zijn De Deauco's.

Note

Inmiddels heeft Stephan het bestuur begin april verlaten na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest. 
We hebben Ruud bereid gevonden om de opengevallen bestuursplek in te nemen.
Zodra de Corona-crisis voorbij is en we een nieuwe foto hebben kunnen maken zullen we deze publiceren.

De taken van Stephan worden tijdelijk ingevuld en overgenomen door de overige bestuursleden.

 

Bovenste rij (vlnr): Jaap-Hein (Technish beheer), Stephan ( Voormalig Secretaris) en Marcel (Voorzitter)

Onderste rij (vlnr): Brenda (Penningmeester), Jeroen (Ledenadministratie)