Het bestuur

Het bestuur van de club

Op 29 maart 2013 is de Stichting De Deauco's opgericht. Deze stichting is de facilitaire belangenorganisatie van de Honda Deauville Club. De Stichting bevordert het in stand houden van de Honda Deauville Club.

De Stichting beoogt haar doel onder andere te bereiken door:

  • Voor de HDC op te treden als bestuur.
  • Namens de HDC op te treden als rechtspersoon.
  • Het onderhouden en beheren van de in gebruik zijnde internetplatforms van de HDC.
  • Het organiseren van evenementen en toerritten voor de HDC.
  • Het opzetten en aansturen van werkcommissies t.b.v.de HDC (indien nodig).

Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's.

Dit zijn De Deauco's.

 

Staand vlnr: Jaap-Hein (Technish beheer), Stephan (Secretaris) en Frank (Voorzitter)

Zittend vlnr: Jeroen (Ledenadministratie) en Marcel (Penningmeester)

Uit ons foto-album

IMAG0043.jpg