Het bestuur

Het bestuur van de club

Op 29 maart 2013 is de Stichting De Deauco's opgericht. Deze stichting heeft als doel het beheren en in stand houden van de Honda Deauville Club. 

De Stichting beoogt haar doel onder andere te bereiken door:

  • Voor de HDC op te treden als bestuur.
  • Namens de HDC op te treden als rechtspersoon.
  • Het onderhouden en beheren van de in gebruik zijnde media van de HDC.
  • Het organiseren van evenementen en toerritten voor de HDC.
  • Het opzetten en aansturen van werkcommissies t.b.v.de HDC (indien nodig).

Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's.

Dit zijn De Deauco's.

Recent heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Frank, de voorzitter, heeft het bestuur na 10 jaar verlaten.
Ons nieuwe bestuurslid is Brenda.

 

Bovenste rij (vlnr): Jaap-Hein (Technish beheer), Stephan (Secretaris) en Marcel (Penningmeester)

Onderste rij (vlnr): Brenda (Nieuw bestuurslid), Jeroen (Ledenadministratie)

Het nieuwe bestuur heeft nog in beraad wie de nieuwe voorzitter wordt.